--

תמונות ממרוצי סיום

מרוץ תל אביב 2.2017
Google Photo
מרוץ ירושלים מרץ 2017
Google Photo
מרץ ב”ש ממאי 2017
Google Photo

תמונות בתי הספר וחטיבות ביניים

חטיבת ביניים קריית אומנים – רמלה 2017
Google Photo
מקיף ז’ כיתה י’ – אשדוד 2016-2017​
Google Photo
מקיף ג’ כיתה יא’ – אשדוד 2016-2017​
Google Photo